20 juli 2017

Commands

Hier zijn de verschillende commands te zien die je kunt gebruiken in de Amsterdam server. Lees deze goed door, ze zullen je helpen bij het navigeren en het beter begrijpen van het bouwen in Amsterdam.

Werelden Alle werelden

/spawn Teleporteer terug naar de spawn met de portalen.
/bouwen Ga naar de bouwwereld
/bezoek Ga naar de bezoekerswereld

Navigatie Alle werelden

/adres Bekijk het adres waar je je op dit moment bevindt. Klik om te openen in Google Maps.
/adres <adres|straat|plaats> Teleporteer naar de opgegeven plaats. Elke combinatie van straat, postcode of huisnummer werkt. Je kan ook een plaats zoals een restaurant opgeven. Klik om te openen in Google Maps.

Claimen Bouwwereld

/claim Claim een perceel
/claim info Laat het huidige perceel zien in chat en in-game met behulp van barriers.
/claim <add|remove> <speler> Spelers toevoegen aan of verwijderen van jouw perceel.
 /claim leave  Verlaat een perceel.
 /claim new [pagina] Bekijk de meest recente percelen, klik op een perceel om te teleporteren.
 /claim list [pagina]  Bekijk jouw eigen percelen, klik op een perceel om te teleporteren.
/claim list <speler> [pagina] Bekijk de percelen van een andere speler, klik op een perceel om te teleporteren.

Voten Bouwwereld

/vote <cijfer> Stem op het perceel waar je je nu bevindt. Geef een cijfer van 1 (zeer slecht) tot en met 10 (zeer goed). Tip: gebruik /claim info om van tevoren informatie over het perceel te bekijken waar je op stemt. Onthoud dat vanaf een gemiddelde van 6 het perceel is goedgekeurd.

Rangen (binnenkort)

/rangen Bekijk de verschillende rangen.
/rangup <rangnaam> Bekijk de benodigdheden voor jouw nieuwe rang